První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
v

Změny v rozvrhu Friday 2. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Libichová Jana .. - - Sto - Sto -
Bohus Denisa May - - - - -
Bucharová Klára Bla Jel BorB Kru Kru
Bukvář Zdeněk - Bla Gom Tur Ska -
Kawanová Lenka Rej - Bur - Sad -
Kubešová Jana .. Bre - Bur - .. -
Sivanincová Hana .. Sto Bos Pok Bos ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
3.A
1 Aj Aj1 3.A supluje May (Boh)
3.B
1 M 3.B supluje Bla (Buch)
2 Cj 3.B supluje Jel (Buch)
3 Cj 3.B supluje BorB (Buch)
4 Vv 3.B supluje Kru (Buch)
5 Tv VT supluje Kru (Buch)
5.A
4 Fjv Fj 5.A změna Pok
4 Njv Nj 5.A spojí Pok (Siv)
5.B
3 Njv Nj 5.B spojí Bos (Siv)
3 Šjv Šj 5.B změna Bos
5.C
1 Cj 5.C supluje Rej (Kaw)
3 M 5.C supluje Bur (Kaw)
5 Tv MT supluje Sad (Kaw)
6.A
1 Aj Aj2 odpadá (Kub)
2 M 6.A supluje Bla (Buk)
6.B
4 M 6.B supluje Tur (Buk)
6.C
4 Aj Aj1 6.C změna Bur
4 Aj Aj2 6.C spojí Bur (Kub)
6 Njv Nj1 6.C změna Sto
6 Njv Nj2 6.C spojí Sto (Lib)
7.A
1 Njv Nj odpadá (Siv)
1 Njv Njz odpadá (Lib)
2 Aj Aj1 A3 supluje Bre (Kub)
7.B
1 Njv Njz odpadá (Lib)
7.C
5 Ov 7.C supluje Bos (Siv)
6 Njv Nj odpadá (Siv)
8.A
3 M 8.A supluje Gom (Buk)
6 Aj Aj2 odpadá (Kub)
8.B
4 Njv Nj N1 supluje Sto (Lib)
5 M M2 7.B supluje Ska (Buk)
9.A
2 Njv Nj 9.B spojí Sto (Siv)
2 Njv Njz 9.B změna Sto
9.B
2 Njv Nj 9.B spojí Sto (Siv)
2 Njv Njz 9.B změna Sto
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou