První jazyková základní škola v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 30. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.A AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK
9.B AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK AKŠK
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bosňáková Hana - - Kub Bre - - - -
Vargas Gómez Maribel KuA .. Kub - Šar - - -
Jelínková Barbora .. - Str - - .. .. ..
Křtěn Karel Buk
Mayerová Langová Kristýna Rej Dvo Mer - Šan - - -
Ondřejová Eliška - - - Bur Kub - - -
Petrů Dana Hol Hol Hol Hol Hol - - - -
Pokorná Kateřina Sou - Pav - ..
Sivanincová Hana - Šar Tur Bre Šar ....
Stojanovićová Martina .. .... - - Buk ..
Stránská Jana .. .. ..
Svojtková Adéla Mach Kap Mach Mach - Dol Von -
Brtníková Kateřina - - - - - - - -
Machač Ivan Šam .... .... ....
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
2.B
2 Esv 2.B supluje Kap (Svj)
3.A
2 Aj Aj1 A1 supluje Dvo (May)
2 Aj Aj2 A6 supluje Hol (Pet)
3 Aj Aj1 A1 supluje Mer (May)
3 Aj Aj2 A6 supluje Hol (Pet)
4.A
1 Cj 4.A supluje Mach (Svj)
3 M 4.A supluje Mach (Svj)
4 Cj 4.A supluje Mach (Svj)
6 Čas 4.A supluje Dol (Svj)
7 Pc 4.A supluje Von (Svj)
4.B
1 Aj Aj2 A1 supluje Rej (May)
1 Aj Aj1 A6 supluje Hol (Pet)
5.B
4 Aj Aj1 A6 supluje Hol (Pet)
5.C
4 NJn Nj 5.B spojí Bre (Siv)
4 ŠJn Šj 5.B supluje Bre (Bos)
5 Aj Aj1 A6 supluje Hol (Pet)
5 Aj Aj2 A1 supluje Šan (May)
6 INFO Inf2 KINF supluje Buk (Kře)
6.A
1 ŠJn ŠjZ 6.A změna KuA
1 ŠJn Šj 6.A spojí KuA (Gom)
4 Cj 6.A supluje Bur (Ond)
7 Vv odpadá (Str)
8 Vv odpadá (Str)
6.B
1 ŠJn ŠjZ 6.A změna KuA
1 FJn Fj ŠD5F supluje Sou (Pok)
1 NJn Nj odpadá (Sto)
6.C
3 Cj 6.C supluje Str (Jel)
5 NJn Nj 6.C spojí Šar (Siv)
5 ŠJn Šj 6.C supluje Šar (Gom)
7 Ov odpadá (Jel)
8 Ov odpadá (Jel)
7.A
5 Cj 7.A supluje Kub (Ond)
8.A
1 Cj odpadá (Jel)
3 Fjv Fj ŠD5F supluje Pav (Pok)
3 Šjv Šjz 8.A supluje Kub (Bos)
3 ŠJn Šj 8.A spojí Kub (Gom)
6 Hv 9.C přesun << Von z 8. hod
6 Vv odpadá (Str)
8 Hv přesun >> na 30.5. 6. hod
8.B
3 Njv Nj N2 supluje Tur (Siv)
3 Šjv Šjz 8.A supluje Kub (Bos)
3 ŠJn Šj 8.A spojí Kub (Gom)
9.A
2 NJn NAC2 9.A supluje Šar (Siv)
7. les., 3. - 4. les., 6. les., 2. les., 1. les., 5. les., 8. les.
9.B
5 NJn Nj 9.B supluje Buk (Sto)
6 Cj odpadá (Jel)
skup Fj: 3. les., 5. les., 2. les., 1. les., 4. les.
9.C
2 NJn NAC2 9.A supluje Šar (Siv)
2 NJn NAC1 9.A spojí Šar (Sto)
6 D odpadá (Sto)
Pedagogický dohled u třídy:
9.B
Hodina: 1. - 5. les., Skupina: Fj, Učitel: Pokorná Kateřina