Events 5/1/2024 - 5/31/2024

 • 1/5
  Wednesday
 • 2/5
  Thursday
  Pedagogická přestávka
  Fotografování tříd - náhradní termín
  plavání
  08:00 - 10:40
  Minor - Malá mořská víla
  08:30 - 12:00
  Školení pro všechny zaměstnance školy
  14:45 - 16:25
  Přespání ve škole
  18:30 - 23:45
 • 3/5
  Friday
  Návštěva Národního muzea
  09:00 - 13:40
 • 4/5
  Saturday
 • 5/5
  Sunday
 • 6/5
  Monday
  úklid pozemku
  Ředitelské volno
 • 7/5
  Tuesday
  Ředitelské volno
 • 8/5
  Wednesday
 • 9/5
  Thursday
  Energetická expedice
  07:00 - 12:45 Projektový den - na téma energie, úspora el. energie
  plavání
  08:00 - 10:40
 • 10/5
  Friday
  Pedagogická přestávka
  Projektový den - energetická expedice
  07:00 - 12:45 Projektový den na téma el. energie, úspora el. energie v domácnosti, energetická bezpečnost.
  Wellbeing - zvládám svoje trápení
  08:00 - 10:40
  Divadlo Minor
  08:00 - 11:50 Dobré ráno Viktore
 • 11/5
  Saturday
  Škola v přírodě - RS Růžená
 • 12/5
  Sunday
  Škola v přírodě - RS Růžená
 • 13/5
  Monday
  úklid pozemku
  Škola v přírodě - RS Růžená
  KET,PET, FCE a CAE nanečisto
  zájemci o zkoušku si mohou vyzkoušet Speaking and Writing
 • 14/5
  Tuesday
  Pedagogická přestávka
  Škola v přírodě - RS Růžená
  Wellbeing - zvládám svoje trápení
  08:00 - 10:40
  Schůzka IT s administrátory a vedením
  08:00
  Den v Začít spolu
  08:55 - 13:40 náslech učitelů z jiných škol
  Wellbeing - zvládám svoje trápení
  11:05 - 13:40
 • 15/5
  Wednesday
  Škola v přírodě - RS Růžená
  plavání
  08:00 - 10:40
  plavání
  08:55 - 11:50
 • 16/5
  Thursday
  Pedagogická přestávka
  Škola v přírodě - RS Růžená
  plavání
  08:00 - 10:40
  ŠD pískování-obrázky z písku
  13:30 - 16:00
  Harry Potters Night
  16:45 - 23:45 Program motivovaný kouzelným světem Harryho Pottera spojený s přespáním ve škole.
 • 17/5
  Friday
  Procházky Prahou 9C a 9A polovina
  Výtvarný program - Národní galerie, Loreta
  Vybraní žáci - 2. stupeň
  Škola v přírodě - RS Růžená
  Pronájem školy
  Harry Potters Night
  06:30 - 07:45 Ukončení akce spojené s přespáním ve škole
 • 18/5
  Saturday
  Škola v přírodě - RS Růžená
  Pronájem školy
 • 19/5
  Sunday
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  Pronájem školy
 • 20/5
  Monday
  Pedagogická přestávka
  úklid pozemku
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  Work shop 3 D tiskařem
  13:00 - 15:00 Magenta exp. center Arkády
 • 21/5
  Tuesday
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  Procházky Prahou 9.B a 9A (polovina)
  Výstava - Planeta Praha
  08:00 - 12:00 Skupinová prohlídka výstavy - Planeta Praha.
  Divadlo Minaret
  08:00 - 12:45 Tři veselá prasátka
  Poprask - přehazovaná
  08:00 - 13:40
  Sportovní akce
  08:00 - 13:40 Atletika: krajské finále III. CH a IV. D
 • 22/5
  Wednesday
  Pedagogická přestávka
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  plavání
  08:00 - 10:40
  plavání
  08:55 - 11:50
 • 23/5
  Thursday
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  Vybíjená
  07:00 - 13:40 vybraní žáci 5. tříd
  Pravěk a emoji
  08:00 - 09:40 workshop
  plavání
  08:00 - 10:40
  ŠD RODAS -výlet do svíčkárny
  08:00 - 13:30
 • 24/5
  Friday
  Výtvarný program - Pražský hrad
  Vybraní žáci - 2. stupeň
  Pedagogická přestávka
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
  Veletrh Svět knihy na Výstavišti v Holešovicích
  07:45 - 13:00 Beseda a křest knihy Panenky z ku - ku - kuřice - se spisovatelkou Pertou Braunovou a ilustr. Zdenou Krejčovou
  Minor
  09:00 - 11:45
 • 25/5
  Saturday
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  Expedice Francie
  Erasmus + (vybraní žáci 4. tříd)
 • 26/5
  Sunday
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
 • 27/5
  Monday
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  úklid pozemku
  9. ročníky - závěrečné aktivity
  Jazykové certifikáty N/F/S, Videopohlednice Aj, Procházky Prahou, Prezentace
  Učíme se domluvit
  08:00 - 09:40
  Moje identita a hodnoty
  09:55 - 12:45
 • 28/5
  Tuesday
  Výběrové řízení do 6. ročníků
  Pedagogická přestávka
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
 • 29/5
  Wednesday
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  9. ročníky - závěrečné aktivity
  Jazykové certifikáty N/F/S, Videopohlednice Aj, Procházky Prahou, Prezentace
  Schůzka IT - širší vedení
  08:00 - 09:45
  plavání
  08:00 - 10:40
  KC Zahrada
  08:00 - 10:40
  divadlo KC Zahrada
  08:00 - 11:50
  plavání
  08:55 - 11:50
 • 30/5
  Thursday
  Pedagogická přestávka
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  Procházky Prahou Nj + Fj
  9. ročníky - závěrečné aktivity
  Jazykové certifikáty N/F/S, Videopohlednice Aj, Procházky Prahou, Prezentace
  plavání
  08:00 - 10:40
  Jazykové certifikáty Nj - ústní část
  08:00 - 13:40
 • 31/5
  Friday
  Poznávací zájezd do Španělska
  vybraní žáci 6. - 9. tříd
  Zábavmé odpoledne MDD
  13:30 - 16:00

Toto bude nahrazeno šablonou id="actionTemplate"